Email & phone list of all members of DAMTP

Note: Please use the prefix 01223 on all numbers if calling from outside CMS,
and add to each email the suffix .cam.ac.uk or .ac.uk as appropriate.


Name Room Email Phone
J Kalda G1.11
K. Kalimeris F1.09 K.Kalimeris@damtp (7)60393
K P Kalinin G1.20 kpk26@damtp (7)66891
V A Karamitsou G0.04 vak29@damtp (3)39896
P A Katsamba H2.04 pa335@damtp (7)66874
J. Keir BL.33 J.Keir@damtp (7)65317
H. Kekkonen F2.07 hnk22@damtp (3)37892
M Kelemen G0.15 mk907@cam (7)66902
A.P.A. Kent F0.11 A.P.A.Kent@damtp (7)60379
R Kerswell G1.03 r.r.kerswell@damtp (7)66349
M Kibble H2.08 mmk60@damtp
A.J. Kiddle EL.06 A.J.Kiddle@damtp (7)64242
C H A King B0.09 ck402@damtp (7)65253
C S Kirchhoff-Lukat BL.33 csk34@damtp (7)65317
J B Kirkegaard H0.04 jbk28@damtp (7)64051
J J V Kirklin B1.38 jjvk2@damtp (7)65249
A Kisil G2.04 (7)60452
P. Klepac G0.04 P.Klepac@damtp (3)39896
L.M. Koens H2.05 L.M.Koens@damtp (7)60370
E.A. Kohnke No desk E.A.Kohnke@maths (7)65000
K Kornet BL.34 kk562@damtp (7)64292
Y Korolev G2.05 yk362@damtp (7)60453
N K Korsbo nkk28@damtp
A D Kovacs B0.10 adk42@damtp (7)66836
K. Kowal H1.01 K.Kowal@damtp (7)64182
L M Kreusser D0.15 L.M.Kreusser@damtp (3)39788
E S Kruger H0.15 esk28@damtp (3)37858
M Kunesch BL.33 mk657@damtp (7)65518