Email & phone list of all members of DAMTP

Note: Please use the prefix 01223 on all numbers if calling from outside CMS,
and add to each email the suffix .cam.ac.uk or .ac.uk as appropriate.


Name Room Email Phone
K. Kalimeris F1.09 K.Kalimeris@damtp (7)60393
K P Kalinin G1.20 kpk26@damtp (7)66891
V A Karamitsou G0.04 vak29@damtp (3)39896
P A Katsamba H2.04 pa335@damtp (7)66874
J. Keir BL.33 J.Keir@damtp (7)65317
H. Kekkonen F2.07 hnk22@damtp (3)37892
M Kelemen G0.15 mk907@cam (7)66902
H. Kenlay hmk40@cam
A.P.A. Kent F0.11 A.P.A.Kent@damtp (7)60379
R Kerswell G1.03 r.r.kerswell@damtp (7)66349
A.J. Kiddle EL.06 A.J.Kiddle@damtp (7)64242
C H A King B0.09 ck402@damtp (7)65253
C S Kirchhoff-Lukat BL.33 csk34@damtp (7)65317
J B Kirkegaard H0.04 jbk28@damtp (7)64051
J J V Kirklin B1.38 jjvk2@ddamtp.cam.ac.uk (7)65249
A Kisil G2.04 (7)60452
S Kissler G0.12 sk792@damtp (3)37876
P. Klepac G0.04 P.Klepac@damtp (3)39896
L.M. Koens H2.05 L.M.Koens@damtp (7)60370
E.A. Kohnke No desk E.A.Kohnke@maths (7)65000
K Kornet BL.34 kk562@damtp (7)64292
N K Korsobo nkk28@damtp
A D Kovacs B0.10 adk42@damtp (7)66836
K. Kowal H1.01 K.Kowal@damtp (7)64182
L M Kreusser D0.15 L.M.Kreusser@damtp (3)39788
E S Kruger H0.15 esk28@damtp (3)37858
M Kunesch BL.33 mk657@damtp (7)65518